Tenders / Tilbud

Anlægsopgaver over en vis størrelse skal i udbud. 

Da vi er underlagt EU’s love og forordninger, er det ikke let at give en hurtig oversigt; men Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder

 

har skrevet en fornuftig artikel (eller guide) om dette. Søg efter ”gode råd om udbud marts 2023”, og du finder artiklen (også selvom de skriver januar!).

Skal man give tilbud på en mindre opgave, hvor det eneste kriterie er prisen, behøver man sjældent ekstern hjælp.

Skal men derimod ud i en kompleks bygge/anlægs-tilbud, er det en anden sag.

Her vil der typisk – foruden prisen – blive stillet krav til bæredygtighed, kvalitet, tilbudt projektorganisation, projektplanlægning mv, og alle disse parametre bliver vurderet og værdisat (karaktergivet) af bestilleren efter en fastlagt model; f.eks.

Parameter

Vægt

Pris

60%

Projektorganisation

20%

Tidsplan

10%

Metode

10%

Hvor hver parameter bedømmes på en skala på f.eks. 1-10

Vinderen af opgaven bliver da den tilbudsgiver med det højeste, vægtede pointantal.

 

Her skal man bruge ekstern hjælp hvis man vil komme i betragtning!!

 

Kalkulationen er et dynamisk samarbejde med tilbudsgiver, UE samt os. Det er meget vigtigt, at kalkulationen er strikket rigtigt sammen, og der hjælper Custodes Management til.

 

Vi fokuserer i meget høj grad på Risiko vs. Mulighed, og ved at følge dette hele vejen, maksimeres muligheden for udbytte, og risici balanceres optimalt.

 

Custodes Management har specialiseret sig i udarbejdelsen af soft values – dvs. alle de bedømmelsesparametre, som ikke er pris.

 

Alle soft values skal svare til opdragsgivers krav og forventninger, og det gamle ordsprog ”The Devil is in the Detail” har vel næppe nogensinde passet bedre end her.

 

Forskellen på copy-paste fra tidligere tilbud til et projekt-anpasset tilbud beløber sig til mange millioner, så stor er forskellen på at levere et tilbud til karakteren 4 ud af 10 frem for et tilbud med karakteren 9 ud af 10.

 

Custodes Management leverer soft values i karakter-niveau’et 9 til 10!

 

Vi bidrager med vor 30 års erfaring og arbejder intensivt sammen med kunden på at skræddersy den optimale og vindende løsning for opdragsgiver.

 

Vi kender kundens krav, vi læser og finder de fine nuancer (underforståede krav) i udbudsmaterialet og forventninger, og vi er på hjemmebane!

 

Vi deltager i processen om udarbejdelse af alle parameter; lige fra udfærdigelse af CV, beskrivelse af organisationen og projektet over tidsplan til metodebeskrivelse.

 

Vi vil ikke levere en metodebeskrivelse eller tidsplan – det er kundens ekspertise, der afgør dette, men vi vil bearbejde og udvikle dem, så de svarer til opdragsgivers høje forventninger.

 

Der er mange bolde i luften.