ProjectCustode

Custodes Management har udviklet et unikt produkt; “ProjectCustode”.

 

I modsætning til hvor vi går ind fulltime på et projekt, så er ProjectCustode tilegnet de (større) projekter, hvor der løbende sikres, at projektet er på sporet iht. økonomi, kvalitet & tid – som defineret i kontrakten. 

 

De små projekter skal have en kontrol (eller et tilsyn m sparring) for at sikre økonomien, at de kontraktlige forpligtelser  samt  projektejerens standarder overholdes.

Dette kan klares på ugentlig basis (on site) samt daglig dialog (off site).

  • Et teknisk projekt stopper med at være et teknisk projekt i samme øjeblik, som kontrakten er underskrevet. Nu er det et økonomisk projekt.

I udviklingen af projektet, under kontraktforhandlingerne så er det teknikken, som det handler om; skal vi anvende den eller den metode, den ene rørtype eller den anden osv osv. 

Når der er underskrevet, så er det økonomien, som tager over: “Hvis vi skifter denne teknik ud med en anden, så koster det så meget (eller sparer os for så meget)”; alt er økonomi.

De større projekter kræver en eller anden form for overvågning; thi jvf. Lenin: “Tillid er godt, kontrol er bedre”.

 

Kontrol er et hårdt ord, og bliver typisk modtaget på den negative side af skalaen, men det er en forkert opfattelse. Sidder man som leder af et projekt, som er løbet af sporet, så er rettidig tilsyn, sparring og kontrol langt at foretrække. 

 

Vi udfører den rolle, som en ProjektEjer burde udføre, men sjældent gør; etablerer rutiner og rapportstrukturer, følger op, udvikler og støtter projektlederen, sikrer styringen samt – ikke helt uvæsentligt – et godt og professionelt forhold til kunden og andre aktører i projektet.

 

Vi ser til, at ProjektLederen og ProjektEjer får den rette dialog og ikke mindst samme opfattelse af, hvad målet er. Og målet; det er at give ProjektEjeren det som han ønskede fra starten – at gennemføre projektet iht. til de oprindelige budgetter med aftalt kvalitet og i rette tid

 

Hvad får ProjektEjer ud af dette?

En dedikeret konsulent på projektet, ikke en ny hver anden uge.


Implementering af – og fokus på – projektplan og opfølgning, risk management, contract management – incl. rette honorering af ekstraopgaver og afvigelser, sparring med projektlederen på fast basis, korrekt rapportering, optimal procurement, styring af UE osv. Resultatet er en optimeret økonomi, en projektplan på sporet og et projekt som følger kontrakten.

Risici minimeres, ligesom projektets økonomi optimeres.


Hvad-Hvem og Hvornår aftales på det enkelte projekt, men der er rigelig ROI.

Hvad får ProjektLeder ud af dette?

Først og fremmest: en støtte. 

Bruger man konsulenten (the ProjectCustode) rigtigt, aktivt og positivt, så vil der frigøres masser af  tid, overskud, kræfter og vilje til at gennemføre et godt projekt.

 

ProjektLederen vil prioritere sin tid bedre, få større overblik, reducere stress-niveau til et sundt niveau og blive en meget-meget bedre leder.

 

 

Dette betyder bedre work/social life balance; et projekt på skinner giver ikke opkald om aftenen eller bekymringer, som man ikke slipper, blot fordi man er kommet hjem. Og ro på hjemmefronten = overskud på jobbet. WinWinWin.

 

Ikke mindst vil ProjektLederen levere et projekt som man er stolt over – det er jo ikke konsulenten’s fortjeneste, det er et teamwork og samspil mellem ProjektLederen, ansatte, UE, kunde, andre interessenter i projektet og ProjektEjer – og en smule konsulent.