Måling af spor og køreledning

Banenormer dikterer mindstekrav til hvad der skal måles, hvordan der skal måles og med hvilken frekvens samt rapporteringsform.

 

Vi kan præsentere den mest moderne, digitale og afprøvede metode; anvendelse af Deutzer Technische Kohle’s måleprogram.

 

Referencelisten er omfattende – 147 referencer siden 2018 og endnu flere før; sporvogn/letbaner, metro, S-baner, lokale strækninger og hovedlinier; fra Dublin i vest til Melbourne i øst.

 

Og kunderne efterspørger målingerne igen og igen – vi anbefaler en måling hvert andet år. Ingen anden udbyder af disse målinger kan nærme sig DTK’s niveau, dette er absolut Spitzenklasse.

 

Alt måles med tyske præcisions-værktøjer, der løbende udvikles for optimering af måleresultaterne. Alle resultater præsenteres i PC-model (skærm, 2D eller 3D), kan let bruges af kunden, som derefter målrettet og effektivt kan planlægge det løbende vedligehold.

 

Kerneproduktet er måling af køreledningen samt sporgeometri og tilstand.

 

Vi monterer vores (Deutzer Technische Kohle’s) udstyr på kundens vogn/lok

under vognen

på pantografen

i vognen

Pantografmålingen vil vise:

  • Køreledningens profil (cm for cm). Det er her, man virkelig kan få sig en overraskelse. Du kan IKKE se dette slitage fra en mand, der bare skal inspicere vha. øjnene.
  • ZigZag
  • Køreledningens højde
  • Stød mellem køreledning og kontaktflade

Samtidigt måler vi spor-geometri’en samt skinnernes faktiske tilstand (profil samt evt. skader vises).

Resultaterne kommer digitalt på i eget udviklet pc-program, hvor kunden let kan gennemkøre strækningerne på pc eller online.

Efter nogle uger (aftales med kunde) kommer den omfattende tekniske (fysiske) rapport, hvor DTK’s eksperter har gennemgået alle måledata og udpeget, hvor de mest ”slidte” områder er (Se fig. 134 & 135)

Skinneprofilen kan følges kontinuerligt på skærmen og ser således ud (video kan ses på www.custodesmanagement.com)

 

PC-programmet er logisk opbygget, samt meget intuitivt. Vi ser til grundlæggende instruktion i programmet.

Man kan på hvilket som helst sted på strækningen gå ind i en 3D model, zoome ind og se hvad der har årsaget ”det røde flag”.

Der er selvfølgelig cut’n paste funktioner, så man nemt kan sende udvalgte billeder til andre – hvilket letter forklaringerne en hel del.

Dette er selve grundstenen i planlægningen af det forebyggende vedligehold.

Ved aktivt brug af DTK’s pc-model, kan man nu målrette indsatsen, og gøre indsatsen baseret på objektive værdier og målinger i stedet for subjektive og okulære vurderinger.

 

Der kan spares betydelige beløb på vedligeholdelseskontoen; man kan minutiøst planlægge hvad og hvor der skal foretages noget, i stedet for blindt at sende folk ud i små spærringer for at se en strækning igennem.

 

Data fra DTK’s program kan importeres i kundens vedligeholdssystem.

 

Vi kan i tillæg udføre øvrige målinger:

 

Måling af køreledningens strøm og spænding

Titlen giver vel næsten sig selv, men man får en total gennemgang af hele anlæggets værdier. Naturligvis i PC-programmet.

 

 

 

Måling af perronkantens (platformens) beliggenhed

  • Afstand fra perronkant til sporet
  • Højden af perronkanten malt fra sporet
 

Måling af fritrumsprofilet

DTK har udviklet en trolley, som med en hastighed på optil 25 km/t kontinuerligt måler fritrums-profilet og samtidigt dokumenterer via video.

 

Vi optager omgivelserne i 8 meters afstand fra spormidte, og programmet vil automatisk rødmarkere alle afvigelser fra den krævede profil, som man kan følge med positionering i 2D eller 3D.

Termisk billedmåling

Et IR-termografikamera med høj opløsning måler temperaturen på kontaktlistens synlige kontaktpunkt til køreledningen.Måling af tredje skinne

Se separat gennemgang herDetektering af lysbuer

Vha. UV-lyssensorer detekteres lysbuer mellem strømaftageren og køreledningen ved kontaktpunktet mellem kørelisten og køreledningen.Måling af passagerkomforten

Tre sensorer installeret i første og sidste sæderække samt i midten af toget registrerer de vibrationer, som passagererne udsættes for. Software beregner komfortindekser i henhold til ISO 2631 for at afgøre, om køretøjet tilbyder et tilstrækkeligt komfortniveau.

________


Vil Du vide mere, have en demo (on-line eller on-site) kontakt Sven-Åge Sletbak på tel. +45 9386 1855 eller mail: sven@custodesmanagement.com

Der er også (om end begrænsede) muligheder for en ekskursion til en faktisk opgave i felten (Melbourne undtaget).