Måling af spor og køreledning

Banenormer dikterer mindstekrav til hvad der skal måles, hvordan der skal måles og med hvilken frekvens samt rapporteringsform.

Vi kan præsentere den mest moderne, digitale og afprøvede metode; Deutzer Technische Kohle’s måleprogram.

 

Referencelisten er omfattende (147 referencer siden 2018 og endnu flere før; sporvogn/letbaner, metro, S-baner, lokale strækninger og hovedlinier – fra Dublin i vest til Melbourne i øst), og kunderne efterspørger målingerne igen og igen – vi anbefaler en måling hvert andet år. Ingen anden udbyder af disse målinger kan nærme sig DTK’s niveau, dette er absolut Spitzenklasse.

 

Alt måles med tyske præcisions-værktøjer, der løbende udvikles for optimering af måleresultaterne. Alle resultater præsenteres i PC-model (skærm, 2D eller 3D), kan let bruges af kunden, som derefter målrettet og effektivt kan planlægge det løbende vedligehold.

 

Kerneproduktet er måling af køreledningen samt sporgeometri og tilstand.

 

Vi monterer vores (Deutzer Technische Kohle’s) udstyr på kundens vogn/lok

Under vognen/loket

på pantografen

i vognen/lok’et

Pantografmålingen kan vise:

  • Køreledningens profil (cm for cm)
  • ZigZag
  • Køreledningens højde
  • Stød mellem køreledning og kontaktflade

Samtidigt måler vi spor-geometri’en samt skinnernes faktiske tilstand (profil samt evt. skader vises).

Resultaterne kommer digitalt på i eget udvikles pc-program, hvor kunden let kan gennemkøre strækningerne på pc eller online.

Efter nogle uger (3-8) kommer den omfattende tekniske (fysiske) rapport, hvor DTK’s eksperter har gennemgået alle måledata og udpeget, hvor de mest ”slidte” områder er (Se fig. 134 & 135)