Hvad betyder Contract Management?

Contract Management er måske en ny betegnelse for nogle, men det du har stødt på den lige siden din første bankkonto, bilkøb eller lignende; man har bare aldrig kaldt en forsikringspolice for en del af contract management, men det er præcis hvad det er. Din ansættelsesaftale er et andet godt eksempel

 

“Contract” delen er oplistningen af de mange dele og punkter, som aftalen (kontrakten) består af. 

 

“Management” delen er dels udviklingen af kontrakten, dels den løbende vedligeholdelse – eller opdatering – af denne. 

 

Contract Management kan være lige så komplex eller lige så simpel, som du ønsker, men det er en ledelses funktion på linje med de øvrige stabsfunktioner, f.eks. økonomi. 

 

Faktisk er Contract Management økonomi – du skal ikke gøre det, hvis der ikke er en gevinst ved det, en minimering af risici eller opnåelse af fælles værdiskabelse.

Hvem behøver Contract Management?

Enhver organisation – især en projektorganisation – skal have Contract Management indbygget i ledelsen af organisationen.


Har man ikke det, er det så sikkert som amen i kirken, at fejl og problemer vil opstå, og de kommer altid på det værst tænkelige tidspunkt.


I store bygge-anlæg projekter vil der i tilbudsfasen være et kontraktudkast som i detaljer vil udpensle hvad opgaven går ud på, krav til kvaliteten, økonomien, tidshorisonten etc. 


Allerede i denne fase begyndes arbejdet med at udvikle kontrakten, at indarbejde den i organisationen.


Et simpelt eksempel kan være at projektet har en række elementer, som er bygherreleverancer. Kontrakten vil nævne disse, men som entreprenør er det vigtigt at få præciseret betingelserne og konsekvenserne ved f.eks. forsinkelse. 

Hvad får man ud af Contract Management?

Betydningen af Contract Management kan næsten kun undervurderes.

Negligeres arbejdet med Contract Management kan det i yderste konsekvens betyde utidig ophør af kontrakt eller projekt, og der er altid større omkostninger for begge parter at ende i denne situation.

Nu skal du involvere rådgivere og advokater, og de er ikke bange for at kræve 3.000 kroner pr time eller mere. Desuden mister du den fortjeneste, du skulle have haft, du skal opsige aftaler med UE og fyre ansatte. Langtfra nogen ønskeposition!

Arbejder man med Contract Management opnår man 

* fælles definering af mål

* fælles samarbejde for at opnå mål

* færre fejl


og een af de vigtigste øvelser (som sjovt nok aldrig bliver foretaget godt nok):


 Funktion & Ansvar er på plads.

 

Men…. it takes 2 to tango! Både kunden og leverandøren skal aktivt være med, ellers bliver det bare sub-optimering….igen – eller endnu værre: egenoptimering.

At komme igang

Du skal lave en plan for din opbygning af Contract Management,  som skal indeholde en hel del elementer:

  • Risiko analyse
  • Etablering af en standard kontrakt
  • Organisationspåvirkning
  • Cost/Benefit analyse

og mange flere. 

 

Behøver du input til Contract Management, hvordan det implementeres – eller blot argumenter til at sælge tanken internt – så ringer du bare +45 9386 1855, vi finder noget der virker.