Målinger af den 3. skinne - strømskinnen

Måleudstyr monteret på kundens vogn

Deutzer Technische Kohle (DTK) har pga. de mange opgaver i “metroverdenen” over hele kloden, udviklet en en unik metode og udstyr til målinger af strømskinnen; kaldet Third Rail systemet.

 

Third Rail-systemet bruges til at vurdere og optimere samspillet mellem strømaftagere og strømskinner, og består af 2 systemer; Lasermåling og kontaktmåling.

 

Takket været de mange test og løbende udvikling, kan vi foretage målingerne med op til 80 km/t.

 

Følgende variabler måles og registreres:

 • Strømskinnehøjde i forhold til sporets måleniveau
 • Forhøjelse af strømskinneramperne
 • Strømskinnens sideværts position i forhold til sporets måleniveau
 • Stød mellem strømsko og strømskinne
 • Fart 
 • Position på ruten
 • Strøm, der overføres via den aktuelle sko
 • Spændingskurve på strømskinnen
 • Bestemmelse af strømaftagerens kontaktkvalitet
 • Præcise koordinater ved hjælp af GPS eller dGPS (hvis satellitmodtagelse er tilgængelig)
 • Bestemmelse af sporets geometri

Fordele

 

Ud fra resultaterne af den tredje skinnemåling og strømaftageranalysen er det så muligt at vurdere, hvordan systemet med strømskinne og strømaftager opfører sig, og hvilke ændringer der ville give mening for dets optimering.

 

Vores brugervenlige software hjælper brugeren med at opdage væsentlige fænomener fra måledataene, såsom at falde under eller overskride den angivne højde på den tredje skinne. Derudover kan visse sektioner vælges med softwaren, og de tilsvarende videosekvenser af panoramavisningen og strømskoen kan afspilles.

 

 

Registreringen af GPS-dataene muliggør en bekvem visning af afvigelserne i en kortvisning. Det er også muligt at eksportere dataene til dine egne databaser eller til videre brug. Her kan du frit bestemme, om fx kun et bestemt område eller alle data skal eksporteres.

Referencer

DTK’s referencer på måling af den tredje skinne spreder sig over hele verden – næsten:

 • Berlin
 • Wien
 • München
 • Hamburg
 • Rotterdam
 • Amsterdam
 • Oslo
 • Athen
 • Helsinki
 • Kuala Lumpur
 • Marseille
 • Lille


Hvad siger kunderne?

Ønsker man at tale med en reference, er det bare at kontakte os på telefon +45 9386 1855 eller mail sven@custodesmanagement.com

 

Der er et par kampagner i 2023 som er i behagelig afstand fra Danmark, hvortil vi kan arrangere et besøg.