Custodes Management

Ekspert i Contract Management

Integrer Contract Management "and make money"

Hvad er det?

Der er folk der påstår, at Contract Management (eller kontraktstyring på dansk) er det nye sort…. det er det ikke.

 

Der er lærebøger der siger, at en stor virksomhed tjente 10 mio. ved at indføre Contract Management…. de startede med at kontrollere de ekstrene faktura’er. 

 

Hvis man ikke er der endnu, så er det da et godt sted at starte, men vi kender ikke til virksomheder (udenfor den offentlige verden), som ikke kontrollerer eksterne fakturaer.

 

Contract Management er et ledelsesværktøj, der systemetisk bruger kontrakter til at styre forholdet mellem kontraktparterne. 

 

Det er en stor fejltagelse at tro, at det er en juridisk disciplin – det er også en juridisk opgave, men som koncept er det en økonomisk disciplin. 

 

 

 

Gammel og ny

Den gamle (traditionelle) måde at bruge kontrakter på var i princippet at indskrive de mest gængse forhold og supplere med bod hvis punkterne ikke blev overholdt. Der er en del styrelser og bygherrer, som benytter sig af den traditionelle måde at bruge en kontrakt.

 

Den nye måde er at udforme og bruge kontrakten løbende for at opnå en merværdi og et fælles bedste. Sagt meget kort….

 

Kontrakter skal udarbejdes således, at alle parter vil se en fordel i at samarbejde og udvikle kontrakten løbende gennem dennes levetid.  

Hvordan?

Det kan der skrives bøger om, men vi arbejder på et seriøst indspark i debatten. Vi har et koncept som garanterer en mer-værdi.


Hvis Contract Management skal være en succes i virksomheden, kræver det involvering af hele organisationen – ellers kan der ikke opnås mer-værdi af betydning. Det er en omstillings-proces, som snarere varer 1 år end 1 måned.


Men – som H.C. Andersen sagde: “Enhver rejse starter med det første skridt.” vi starter med en afklarende snak.


Vil du have en “advanced copy”, send en mail til sven@custodesmanagement.com

Målinger

Om Custodes Management

Vi er et lille konsulentfirma, som er specialister i opbygning og gennemførelse af projekter i alle deres aspekter…. undtagen den udførende tekniske del.

Vi “lander” den udenlandske virksomhed trygt i Danmark og ser til, at “deres” og “vores” kulturer, funktioner og adfærd optimeres.

Vi tilbyder at være bindeled mellem projektet og alle dets interessenter; lige fra kunden, øvrige interessenter over til kontakten og håndteringen af  offentlige myndigheders krav.

Vi hjælper kunden med at opbygge og drive projektorganisationen og er specialister i:

#Toyotamodellen

#Lean

#KISS

#PARCM